หน้าแรกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานพระราชบัญญัตืระบบมาตรฐาน  

 

 
ความรู้เกี่ยวกับมอก.
เครื่องหมายมอก.คือ
หมายเลขมอก.บอกอะไร
ความต่างของหมายเลขมอก.
ใครเป็นผู้กำหนดมอก.
ประโยชน์ของมอก.
ประโยชน์ต่อผู้ผลิต
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ